O N D E R Z O E K

COMMUNICATIEMETER
De ontwikkelde Communicatiemeter is een scorecard voor communicatie en daarmee een methode waarmee de kwaliteit van communicatiemanagement systematisch verder kan worden verbeterd.

De basisprincipes en achtergronden zijn beschreven in het Cahier ‘De
Communicatiemeter’ van het Centrum voor Journalistiek en Communicatie dat advisering en verwante cursussen aanbiedt. De publicatie is verkrijgbaar via janny.vanderhoevenatHU.nl (zie ook de webpagina Cahiers). Het Cahier biedt tevens een volledige applicatie voor gemeenten.

Voor De Communicatiemeter voor gemeenten volgt hier als service enig hulpmateriaal (update 2017).
1. Overzicht Communicatiemeter gemeentes: hand-out of poster voor een
bezinningsdag van het communicatieteam) >>> pdf en Word-versie
2. Indicatoren communicatiemeter gemeentes: >>> pdf en Word-versie
- Voor een vragenlijst kan voor ieder aspect een schaal van 1-5 voor de
beoordeling worden toegevoegd (waarbij 5 het hoogst is), en 0 als optie voor
‘weet niet/niet van toepassing’. >>> pdf en Word-versie
3. Voorbeeldfiguren voor de resultaten: >>> pdf en Powerpoint-versie
- Staartdiagram met de indicatoren per communicatiefunctie (de linker zijde
van de schalen kan een rode en de rechterzijde een groene achtergrond
krijgen),
- Spinnenweb dat de totalen van de dimensies toont (de figuur is duidelijker
wanneer de oppervlakte van de ster is ingevuld met een kleurvlak).
Deze materialen worden kosteloos beschikbaar gesteld door de auteur, met vriendelijk verzoek om in ruil uw resultaten of ervaringen door te geven. Deze worden niet gekoppeld aan de organisatie maar anoniem gebruikt om de methode verder te verfijnen.

Voor bedrijven en non-profit organisaties is er een boek dat het daarop toegepaste instrument beschrijft en de toepassing ondersteunt.
• M. Vos en H. Schoemaker, Accountability van communicatiebeleid; communicatiekwaliteit meten met de balanced scorecard, Boom Lemma, Amsterdam, (tweede editie) 2012, ISBN 90-5931-234-1.
Bij dit boek horen de volgende hulpmaterialen:
1. Overzichtslijst >>> pdf en Word-versie
2. Indicatoren formulier >>> pdf en Word-versie

Het is mogelijk begeleiding te krijgen bij de kwaliteitsmeting en een eventueel vervolgtraject.
In Nederland werken de volgende ervaren consultants met deze methode:
- Marie-Louise de Jong (gemeentes), Comkracht.
- Cathelijne Janssen (vooral zakelijke dienstverlening, bedrijven), Cateau
Communicatie
.

Voor crisiscommunicatie bij rampen is in een internationaal onderzoeksproject geleid door Vos ook een scorecard ontwikkeld.
De Gouw, N., Vos, M. en Palttala, P., Nieuwe scorecard voor crisiscommunicatie. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, maart/april 2011, p. 56-57. Download pdf >>>

Ook is er een Wiki ontwikkeld voor experts in crisiscommunicatie.

Vos, M. and De Gouw, N. (2015), Europees project accentueert samenwerking met burgers - Crisiscommunicatie wiki voor professionals. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, Vol 13, No. 1, pp. 38-39.

Meer informatie over onderzoek volgt op de Engelstalige site.

E-mail: vos.schoemaker@gmail.com