C A H I E R S

Vos, M. (2010), De communicatiemeter: performance indicatoren voor communicatie - met voorbeeldapplicatie voor gemeenten (m.m.v. Janssen, C. & De Jong, M.). Kenniscentrum Communicatie & Journalistiek, HU, Utrecht.

De publicatie bevat naast uitleg over de communicatiemeter voor bedrijven en overheden ook de complete meetwijze voor gemeenten. Deze geheel herziene opvolger van het uitverkochte Cahier 28 is te bestellen voor 10 euro incl. verzendkosten via janny.vanderhoevenatHU.nl. De bijbehorende digitale materialen voor gemeenten zijn beschikbaar op de webpagina Onderzoek.
Vos, M. en E. Westerhoudt (2006), Trendonderzoek Overheidscommunicatie; verschillen en overeenkomsten tussen de overheidssectoren. HU, Utrecht.

Het trendonderzoek geeft een stand van zaken van communicatie in de diverse overheidssectoren. Het was opgezet in overleg met vertegenwoordigers van
deze sectoren en geїnitieerd en uitgevoerd door het Lectoraat Overheidscommunicatie van Hogeschool Utrecht.

M. Vos en I. Wassenaar, Beeldvorming over genetisch gemodificeerd voedsel; hoe bedrijven erover communiceren. Cahier 25, Faculteit Communicatie en Journalistiek Hogeschool Utrecht, 2001

Genetisch gemodificeerd voedsel is een onderwerp dat de gemoederen internationaal aardig bezig houdt. Voor communicatiedeskundigen is het interessant om te zien hoe het publieke debat hierover wordt gevoerd en hoe bedrijven hieraan deelnemen. Dit onderwerp is een voorbeeld van een complex issue waarbij risico-inschattingen een rol spelen. We zullen ons in de toekomst steeds vaker afvragen hoe over een dergelijk issue verantwoord te communiceren is.

Voor Engelstalige boeken en artikelen verwijzen we naar het Engelstalige gedeelte van deze website.