B O E K E N

M. Vos en H. Schoemaker, Geïntegreerde communicatie; concern-, interne en marketingcommunicatie. Boom, Amsterdam, 10e herdruk 2017, ISBN 978 90 5875 868 2 / 978 90 5875 869 9. (Ook is een Engelstalige versie verkrijgbaar.)

Geïntegreerde communicatie is een basisboek voor het hoger onderwijs waarin een integrale benadering van communicatie voor organisaties wordt uitgewerkt en onderbouwd. Drie domeinen worden beschreven en theoretisch onderbouwd, uitgaand van de communicatiebehoeften van organisatie en publieksgroepen. Daarna komen aan bod: informatieverwerking bij de ontvanger, onderzoeksvormen in de communicatie en communicatie in een internationaal perspectief.
zie ook uitgeverij Boom
Verkrijgbaar via boekhandels en uitgeverij online.

M. Vos en H. Schoemaker, Accountability van communicatiebeleid; communicatiekwaliteit meten met de balanced scorecard, Boom, Amsterdam, 2012, ISBN 978 90 5931 823 6.

Communicatiekundigen moeten verantwoorden wat de meerwaarde is van communicatie en in hoeverre communicatie bijdraagt aan het organisatiebeleid. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van het communicatiebeleid meetbaar te maken. Het boek reikt een methode aan om de kwaliteit van het communicatiebeleid in organisaties te meten, gebaseerd op de ‘balanced scorecard’. Dit is een instrument dat de kwaliteit meet en impulsen geeft voor verbetering hiervan. Het is niet slechts een momentopname maar een doorgaand proces van kwaliteitszorg. Daarmee bevordert de balanced scorecard een systematische vernieuwing en professionalisering van het communicatiemanagement.
zie ook uitgeverij Boom
Verkrijgbaar via boekhandels en uitgeverij online.

M. Vos, J. Otte en P. Linders, Communicatie & planning; het maken van een strategisch communicatieplan. ThiemeMeulenhoff, Utrecht, 2002, ISBN 90 06 81501 2. Ook is een Engelstalige versie verkrijgbaar.

Communicatie & Planning gaat over strategische communicatie in de communicatie. Het boek (is uitverkocht, maar verkrijgbaar als >>> pdf) volgt de opbouw van een communicatieplan in zes stappen met veel aandacht voor onderzoek en de samenwerking die nodig is om tot een goed plan te komen.

M. Vos, Het Corporate Image Concept; een strategische benadering. Lemma, Utrecht, 1992, ISBN 90 5189 2330 (Nederlandse handelseditie van Engelstalig proefschrift). Uitverkocht, vervangen door Monitoring public perception.

Na verduidelijking van het begrip ‘corporate image’ wordt het proces van beeldvorming verkend. Ook de aard van de invloed van het corporate image op het gedrag krijgt aandacht. Vervolgens wordt de relatie met de corporate identity besproken. Dit mondt uit in een beschouwing over het te voeren beleid gericht op het corporate image en aanbevelingen over de meetwijze. De kern van de publicatie bestaat uit het ontwikkelde Corporate Image Concept, dat een denkkader biedt om het corporate imagebeleid te structureren.

M. Vos en H. Schoemaker, Communicatiemanagement voor organisaties. BoomLemma, Den Haag (toegankelijke voorloper van ‘Geïntegreerde communicatie’, uitverkocht).

Communicatie kreeg in de afgelopen jaren meer een ondersteunende functie voor het beleid van organisaties. Dit boek gaat vooral over communicatie om de beeldvorming over de organisatie te bevorderen en over communicatie bij veranderingsprocessen in organisaties. Doelgericht werken en toepassing van communicatieonderzoek vergroten het inzicht in het communicatieproces.

M. Vos en H. Schoemaker, Kijk op het Imago; voor non-profit organisaties die de band met het publiek willen versterken. Van Loghum Slaterus, Deventer, 1989, (uitverkocht, herdruk ACC Ede 2002).

Een organisatie moet rekening houden met het beeld dat het publiek heeft. Dat is niet alleen van levensbelang voor de organisatie zelf, maar ook het publiek heeft er baat bij dat de organisatie hieraan aandacht besteedt. De kwaliteit van de dienstverlening is in het geding. Goede communicatie maakt dat het publiek weet waarvoor u staat. Hoe kunt u het imago van uw organisatie laten onderzoeken? Wat kunt u doen wanneer het geconstateerde imago en de identiteit van de organisatie uiteen lopen?

M. Vos, Van plan tot uitvoering; inleiding in voorlichting en public relations. Lemma, Utrecht, herdruk 1997, uitverkocht.

‘Van plan tot uitvoering’ biedt een algemene oriëntatie op communicatie en geeft over een veelheid van onderwerpen beknopt informatie. Deel I handelt over de organisatie van communicatie, planning en enige theorie. Deel II belicht de diverse communicatiemiddelen.